فراموشی کلمه عبور

Lion Royal Casino


هشتصد و ده هزار و هفتصد و شصت و هشت

* در صورت صحیح بودن نام کاربری و یا ایمیل وارد شده لینک تغییر رمز برای شما ارسال خواهد شد.

* در صورتی که ایمیل خود را در سایت تایید نکرده باشد لینک برای شما ارسال نخواهد شد.

* جهت تایید ایمیل می توانید به ساپورت تلگرام مراجعه نمایید.

* پس از نمایش پیام "ایمیل با موفقیت ارسال شد" می توانید با مراجعه به ایمیل خود در یکی از پوشه های inbox - Junk - Spam لینک را مشاهده نمایید.